Qi5HvtXv_400x400

DOOR REINIER VAN DEN BERG

3 miljoen bomen!

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek telt de wereld momenteel ruim 3 biljoen bomen. Voor de duidelijkheid, dat is 3000 miljard. Uiteraard een getal waar we ons weinig bij kunnen voorstellen. Dat waren er ooit nog veel meer, maar door toedoen van de mens is de planeet heel veel bomen armer geworden.

Ook nu gaat de ontbossing nog op grote schaal door. Tussen 1990 en 2016 is meer dan 1 miljoen vierkante kilometer bos verdwenen op aarde. Dat komt overeen met 3 maal de oppervlakte van Duitsland. In de Amazone is de ontbossing na 2018 weer toegenomen. Wetenschappers vrezen, dat door verdere houtkap en de ermee samenhangende verdroging van de Amazone, dit unieke gebied weldra voorbij een kantelpunt kan geraken. Uiteindelijk zou het klimaat er te droog en te heet worden en kunnen ook de resterende bossen verdwijnen.

Bomen zijn er in bijzonder veel soorten en maten. De meest nauwkeurige schatting van het aantal verschillende soorten dateert uit 2017. Er zijn momenteel tenminste 60.000 verschillende soorten bomen bekend op aarde. Bomen zijn niet alleen mooi en divers, ze zijn bovenal van onschatbare waarde op onze planeet.

Om te beginnen zijn bossen de habitat van talloze dieren en planten. De meest complexe ecosystemen op land, met de grootste diversiteit aan levensvormen, vinden we in het tropische regenwoud. Het ecosysteem van een bos speelt zich trouwens ook onder de grond af. Een gezonde bodem is het fundament van een gezond bos. In de bosbodem krioelt het letterlijk van een duizelingwekkende hoeveelheid insecten, wormen, kleine zoogdieren, en uiteraard de zo belangrijke schimmels en bacteriën.

Bossen spelen ook een sleutelrol in de hydrologische kringlopen op aarde. De term regenwoud spreekt voor zich. Een groot bos betekend veel verdamping, de vorming van regenwolken, en dus de beschikbaarheid van water. Van levensbelang voor iedere soort van leven. Bovendien ademen de bomen zuurstof uit. Ze worden soms wel de longen van de aarde genoemd. Ook zuurstof is van levensbelang voor veel levensvormen. Verder kan bos een temperend effect hebben op hitte. Schaduw en verdamping leveren afkoeling op. Meer groen in stedelijk gebied kan de temperatuur bij heet zomerweer tot meer dan 5 graden laten dalen in vergelijking met een geheel ‘versteende’ stad.

De ademhaling van bomen (respiratie) levert zuurstof op, en onttrekt juist kooldioxide (CO2) aan de lucht. Bomen slaan dus CO2 op. En reken maar dat er in die 3 biljoen bomen op aarde heel wat ton aan CO2 is opgeslagen. Een gemiddelde boom zou na 40 jaar naar schatting 1 ton CO2 uit de atmosfeer hebben opgeslagen (er zijn ook hogere schattingen overigens). De mensheid als geheel stoot momenteel ruwweg 40 miljard ton CO2 uit. Die uitstoot geheel compenseren zou dus betekenen, dat we wereldwijd ieder jaar 40 miljard bomen aanplanten. Die dan pas na 4 decennia de uitstoot van dit jaar hebben gecompenseerd.

Bomen kunnen ook aanzienlijke economische waarde hebben door vruchtgebruik. Natuurlijk, bij vruchtdragende bomen is dat duidelijk. Maar ook het hout van een boom heeft veel waarde, is een belangrijke grondstof. Bijvoorbeeld voor de papierindustrie. Traditioneel wordt hout ook gebruikt in de bouw. Het is perfect bouwmateriaal. Het heeft uitstekende eigenschappen en kan, bij goed onderhoud, ook zeer lang mee gaan. Bouwen met hout betekent bouwen met CO2. Het is een langdurige vorm van CO2 opslag. Er is wel een belangrijke voorwaarde aan het gebruik van hout. Er moet op basis van duurzaam bosbeheer geoogst worden. Labels als FSC en PEFC zijn labels die duurzaam bosbeheer waar maken.

Het moge duidelijk zijn. Bossen zijn van onschatbare waarde! Iedere boom telt. Dat is precies waar TreesPlease voor staat. We willen, samen met jou, impact hebben. Door bossen te beschermen en bomen aan te planten. Voor een coole en leefbare aarde!

We kunnen het niet alleen. Doe mee, onze planeet heeft je nodig. En deel het op je social media.

Contact

Email: info@treesplease.io

Telefoon: +31 626 37 41 42

Adres:
Stichting TreesPlease
Hoekelumse Brinkweg 5
6721 ML Bennekom
KVK 77037685